Lista startowa do sekcji III


Lista startowa do sekcii I


Komunikat Nr 1

Harmonogram czasowy po komunikacie Nr 1


Rozmieszczenie parku serwisowego


Lista zgłoszeń (zamknięta)

Informacja Dyrektora nr.1 – 17.05.2017 – Harmonogram Odbioru Administracyjnego

Informacja Dyrektora nr.2 – 17.05.2017 – Harmonogram Badania Kontrolnego BK-1


Regulamin Uzupełniający
Regulamin Ramowy cyklu Szuter Cup 2017

Harmonogram Czasowy

Wyposażenie bezpieczeństwa osobistego

Rejestracja zgłoszenia – inside PZM


Ważne daty i terminy:
OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO
Wtorek, 25 kwietnia 2017

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Wtorek, 25 kwietnia 2017

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU SERWISOWYM
Poniedziałek, 15 maja 2017, godz 24:00

PUBLIKACJA LISTY ZGŁOSZEŃ
PUBLIKACJA HARMONOGRAMU OA i BK-1
Środa, 17 maja 2017
www.rajdpodlaski.pl

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁOW DOTYCZĄCYCH PILOTA
Sobota, 20 maja 2017, do czasu odbioru administracyjnego
ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ

Miejsce: warsztat firmowy LPGTECH ul. Dojnowska 67, 15-557 Białystok
Czas: Sobota, 20 maja 2017 godzina 7.10 – 9.30, wg harmonogramu

BADANIE KONTROLNE BK 1
Miejsce: warsztat firmowy LPGTECH ul. Dojnowska 67, 15-557 Białystok,
Czas: Sobota, 20 maja 2017 godzina 07.30 – 10.45, wg harmonogramu

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Czas: Sobota, 20 maja 2017

  • OS 1/2: godz. 08.30-12.30
  • OS 3/5: godz. 10.00-16.00
  • OS 4/6: godz. 10.00-16.00
  • OS 7/8: godz. 10.00-16.00

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ (SOBOTA)
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro imprezy (Białystok) oraz na stronie www.rajdpodlaski.pl
Czas: Sobota, 20 maja 2017 godz. 16.30

PARK PRZEDSTARTOWY
Miejsce: Rynek Kościuszki/Pl. Jana Pawła II (wjazd od ul. Kościelnej)
Czas: Sobota, 20 maja 2017 Wjazd w godz. 17.00 – 17.15 (wg listy startowej)
Samochody rajdowe mogą wstawiać do parku przedstartowego mechanicy lub osoby upoważnione.

START RAJDU – CEREMONIA STARTU
Miejsce: PKC 0, Rynek Kościuszki/Pl. Jana Pawła II
Czas: Sobota, 20 maja 2017 godz. 18.00