Regulamin Uzupełniający 38. Rajdu Podlaskiego

Harmonogram czasowy

Harmonogram czasowy – po komunikacie 1

Mapa interaktywna rajdu

Rejestracja zgłoszenia – Inside PZM


KOMUNIKATY:

Komunikat nr 1

INFORMACJE:

Informacja nr 1 – Odbiór Administracyjny

Informacja nr 2 – Badanie Kontrolne

Informacja nr 3 – Plan Parku Serwisowego

Informacja nr 4 – Ceremonia Startu

DECYZJE:

LISTY:

Lista zgłoszeń

Lista startowa


WYNIKI ONLINE


Ważne daty i terminy:

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Czwartek, 25 kwietnia 2019

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Poniedziałek, 13 maja 2019 do godz. 24.00

TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU SERWISOWYM
Poniedziałek, 13 maja 2019 do godz. 24.00

PUBLIKACJA LISTY ZGŁOSZEŃ
Czwartek, 16 maja 2019 na stronie www.rajdpodlaski.pl

PUBLIKACJA HARMONOGRAMU OA i BK-1
Czwartek, 16 maja 2019 na stronie www.rajdpodlaski.pl

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁOW DOTYCZĄCYCH PILOTA
Sobota, 18 maja 2019, do czasu odbioru administracyjnego

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Miejsce: Biuro imprezy, sekretariat Automobilklubu Podlaskiego, ul. Branickiego 19, Białystok,
Czas: Sobota, 18 maja 2019 godzina 8.00 – 10.30, wg harmonogramu
ALTERNATYWNIE
Miejsce: Biuro imprezy, sekretariat Automobilklubu Podlaskiego, ul. Branickiego 19, Białystok,
Czas: Piątek, 17 maja 2019 godzina 18.00 – 22.00,

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Czas: Sobota, 18 maja 2019
 OS 1/3: godz. 8.30-14.30
 OS 2/4: godz. 8.30-14.30
 OS 4/6: godz. 8.30-14.30
 OS 7/8: godz. 8.30-14.30

BADANIE KONTROLNE BK 1
Miejsce: Automobilklub Podlaski, Stacja Obsługi Samochodów, ul. Branickiego 19,
Czas: Sobota, 18 maja 2019 godzina 12.30 – 17.00, wg harmonogramu

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń oraz na stronie www.rajdpodlaski.pl
Czas: Sobota, 18 maja 2019 godz. 17.30,

CEREMONIA STARTU
Miejsce: Rynek Kościuszki/Pl. Jana Pawła II (wjazd od ul. Kościelnej)
Data: Sobota, 18 maja 2019 godz. 18.00.

OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
Miejsce: Parking przy Biurze zawodów – miejscowość Zarzeczany/przy boisku piłkarskim/
Czas: Niedziela, 19 maja 2019 godz. 07.00. Wjazd do godz. 9.00

START RAJDU
Miejsce: PKC 0, parking przy Biurze zawodów – miejscowość Zarzeczany/przy boisku piłkarskim/
Czas: Niedziela, 19 maja 2019 godz. 09.30

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI PROWIZORYCZNEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro imprezy oraz na stronie www.rajdpodlaski.pl
Czas: Niedziela, 19 maja 2019 godz. 17:45,

CEREMONIA METY
Miejsce: Rynek Kościuszki/Pl. Jana Pawła II (wjazd od ul. Kościelnej)
Czas: Niedziela, 19 maja 2019 godz. 18:10,

META RAJDU
Miejsce: PKC 8C, Park zamknięty – wjazd/ Rynek Kościuszki/Pl. Jana Pawła II (wjazd od ul. Kościelnej)
Czas: Niedziela, 19 maja 2019 godz. 18.30,14 października 2018 godz. 18:00,

BADANIE KONTROLNE BK-2
Miejsce: Stacja Obsługi Samochodów, Automobilklubu Podlaskiego, ul. Branickiego 19, Białystok,
Czas: Niedziela, 19 maja 2019 godz. 18:30,

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro imprezy oraz na stronie www.rajdpodlaski.pl
Czas: Niedziela, 19 maja 2019 godz. 20:00,