Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:

Daniela Koronkiewicz

d.koronkiewicz@gmail.com