W końcu oficjalnie możemy zaprosić wszystkich serdecznie na 39. Rajd Podlaski!

Drodzy fani rajdów i zawodnicy wiemy, że czekaliście z lekką dozą niepewności na te newsy, ale spieszymy ze wszystkimi informacjami.
W dniach 24-25 październik Podlasie wypełni ryk silników, lasy staną w kłębach kurzu. W tym roku Rajd Podlaski nabierze międzynarodowy wymiar. Będzie on finałową rundą LARSC (Lithuanian Automobile Rally Sprint Championship), także spodziewamy się odwiedzin gości z zagranicy. Na zawodników będą czekały 4 lokalizacje, 8 odcinków specjalnych – Niewodnica Nargilewska- Kolonia, Glejsk, Gobiaty oraz Tor Wschodzący Białystok. Biuro rajdu, park serwisowy i park zamknięty zlokalizowany będzie na Stadionie Miejskim. Na zawodników Rajdu Okręgowego czeka przeszło 58km, dla uczestników Super KJS przygotowano 26,76km. Tradycyjnie zawody otworzą i zamkną Ceremonie startu i Mety na Rynku Kościuszki w centrum Białegostoku.
Dziękujemy serdecznie Panu Wójtowi Gminy Gródek Wiesławowi Kuleszy oraz Panu Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofowi Marcinowiczowi za objęcie 39. Rajdu Podlaskiego honorowym patronatem. Dziękujemy po raz kolejny okazane naszym imprezom rajdowym wsparcie!
Już dziś otwieramy zapisy i czekamy na Wasze zgłoszenia do 19 października do godz. 24:00. Wszelkie informacje znajdziecie w zakładkach „Zawodnicy”, „Super KJS”. Dla naszych zagranicznych gości już w poniedziałek pojawi się angielska wersja harmonogramu.

Ponadto w związku z pandemią Covid-19 i pojawieniem się powiatu Białostockiego w czerwonej strefie chcemy Was zapewnić, że będziemy monitorować informacje na bieżąco – dla naszego i Waszego bezpieczeństwa!

Przygotowujcie auta, zapisujcie się i pakujcie, aby już 24 października się z nami zobaczyć!


It’s official!!! We are inviting all of You to the 39th Rally Podlaski!

Dear rally fans and competitors, we know that you have been waiting for this news with a little bit of worry, but we are in a hurry with all the information.
On October 24-25th, Podlasie will be filled with the roar of engines, the forests will fullfill with dust clouds. This year, Rally Podlaski will take on an international dimension. It will be the final round of the LARSC (Lithuanian Automobile Rally Sprint Championship), so we expect visitors from abroad. There will be 4 locations, 8 special stages – Niewodnica Nargilewska- Kolonia, Glejsk, Gobiaty and Tor Wschodzący Białystok waiting for the competitors. The rally office, service park and closed park will be located at the Stadion Miejski. There are over 58 km waiting for the competitors of the Regional Rally, and 26,76 km for the participants of the Super KJS. Traditionally, the competition will be open and closed during official Start and Finish Ceremonies at Rynek Kościuszki in the center of Białystok.
We would like to thank Mr. Wiesław Kulesza, the Head of the Gródek Commune and Krzysztof Marcinowicz, the Head of the Juchnowiec Kościelny Commune for taking the 39th Rally Podlaski under the honorary patronage. We really appriciate You support with our rally events since all this years!
We are opening the registration today and we are waiting for your applications until October 19 until 24:00. All information can be found in the tabs „Zawodnicy” (for Regional Rally), „Super KJS”. The English version of the schedule will be available on Monday for our foreign guests.

In addition, in connection with the Covid-19 pandemic and the appearance of the Białystok poviat in the red zone, we want to assure you that we will monitor the information on an ongoing basis – for our and Your safety!

Get your cars ready, sign up and pack to see us on October 24!

Zapraszamy na 39. Rajd Podlaski / Invitation to 39th Rally Podlaski!