Lista startowa sekcja III – PKC4C
Lista startowa sekcja I – PKC0
Komunikat Dyrektora nr 4
Schemat Parku Serwisowego – rozmieszczenie samochodów
Serwis - rozmieszczenie
Komunikat Dyrektora nr 2 – Harmonogram OA
Komunikat Dyrektora nr 3 – Harmonogram BK
Lista Zgłoszeń
Regulamin Uzupełniający
Komunikat Dyrektora nr 1

Harmonogram Czasowy
Rejestracja zgłoszenia – Inside PZM

Ważne daty i terminy:

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Piątek, 4 maja 2018

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Poniedziałek, 21 maja 2018 godz. 24.00

PUBLIKACJA LISTY ZGŁOSZEŃ
PUBLIKACJA HARMONOGRAMU OA i BK-1
Środa, 23 maja 2018
www.rajdpodlaski.pl

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Miejsce: Sekretariat Automobilklubu Podlaskiego, ul. Branickiego 19, Białystok,
Czas: Sobota, 26 maja 2018 godzina 6.30 – 9.00, wg harmonogramu
ALTERNATYWNIE: Piątek, 25 maja 2018 godzina 18.00 – 22.00

BADANIE KONTROLNE BK 1
Miejsce: Parking przy Biurze zawodów – miejscowość Zarzeczany /boisko piłkarskie/
Czas: Sobota, 26 maja 2018 godzina 07.30 – 13.30, wg harmonogramu

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Czas: Sobota, 26 maja 2018

  • OS 1-: godz. 07.00-13.00

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ (SOBOTA)
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro zawodów (Zarzeczany) oraz na stronie www.rajdpodlaski.pl
Czas: Sobota, 26 maja 2018 godz. 13.50

ODPRAWA UCZESTNIKÓW I SZKOLENIE Z PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W RAJDACH
Miejsce: amfiteatr przy zalewie, przy Parku serwisowym (Zarzeczany)
Czas: Sobota, 26 maja 2018 godz. 14.00

START SUPER KJS
Miejsce: PKC 0, Parking przy Biurze zawodów – miejscowość Zarzeczany /przy boisku piłkarskim/
Czas: Sobota, 26 maja 2018 godz. 15:20