Regulamin Uzupełniający 38. Rajdu Podlaskiego – Super KJS

Harmonogram czasowy

Harmonogram czasowy – po Komunikacie nr 1

Mapa interaktywna rajdu

Rejestracja zgłoszenia – Inside PZM


KOMUNIKATY:

Komunikat nr 1

INFORMACJE:

Informacja nr 1 – Odbiór Administracyjny

Informacja nr 2 – Badanie Kontrolne

Informacja nr 3 – Plan Parku Serwisowego

Informacja nr 4 – Ceremonia Startu

DECYZJE:

LISTY:

Lista zgłoszeń 

Lista startowa SKJS


WYNIKI ONLINE


Ważne daty i terminy:

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Czwartek, 25 kwietnia 2019

ZAMKNIECIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Poniedziałek, 13 maja 2019 godz. 24.00

DATA PUBLIKACJI LISTY ZGŁOSZEŃ
Czwartek, 16 maja 2019 na stronie www.rajdpodlaski.pl

DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAMU BK-1
Czwartek, 16 maja 2019 na stronie www.rajdpodlaski.pl

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Miejsce: Biuro imprezy, sekretariat Automobilklubu Podlaskiego, ul. Branickiego 19, Białystok,
Czas: Sobota, 18 maja 2019 godzina 8.00 – 10.30, wg harmonogramu
ALTERNATYWNIE
Miejsce: Biuro imprezy, sekretariat Automobilklubu Podlaskiego, ul. Branickiego 19, Białystok,
Czas: Piątek, 17 maja 2019 godzina 18.00 – 22.00,

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Czas: Sobota, 18 maja 2019
 PS 1/3: godz. 8.30-14.30
 PS 2/4: godz. 8.30-14.30
 PS 5/6: godz. 8.30-14.30

BADANIE KONTROLNE BK 1
Miejsce: Automobilklub Podlaski, Stacja Obsługi Samochodów, ul. Branickiego 19,
Czas: Sobota, 18 maja 2019 godzina 12.30 – 17.00, wg harmonogramu

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń oraz na stronie www.rajdpodlaski.pl
Czas: Sobota, 18 maja 2019 godz. 17.30,

CEREMONIA STARTU
Miejsce: Rynek Kościuszki/Pl. Jana Pawła II (wjazd od ul. Kościelnej)
Data: Sobota, 18 maja 2019 godz. 18.30.

ODPRAWA UCZESTNIKÓW I SZKOLENIE Z PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W RAJDACH
Miejsce: amfiteatr przy zalewie, przy Parku serwisowym (Zarzeczany),
Czas: Niedziela, 19 maja 2019 godz. 09:00,

OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
Miejsce: Parking przy Biurze zawodów – miejscowość Zarzeczany/przy boisku piłkarskim/
Czas: Niedziela, 19 maja 2019 godz. 07.30. Wjazd do godz. 9:00

START SUPER KJS
Miejsce: PKC 0, Parking przy Biurze imprezy – miejscowość Zarzeczany (przy boisku piłkarskim)
Czas: Niedziela, 19 maja 2019 godz. 10.06

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI PROWIZORYCZNEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro imprezy, oraz na stronie www.rajdpodlaski.pl
Czas: Niedziela, 19 maja 2019 godz. 18.15,

CEREMONIA METY
Miejsce: Rynek Kościuszki/Pl. Jana Pawła II (wjazd od ul. Kościelnej)
Czas: Niedziela, 19 maja 2019 godz. 18.50,

META SKJS
Miejsce: PKC 6C, Park zamknięty – wjazd/ Rynek Kościuszki/Pl. Jana Pawła II (wjazd od ul. Kościelnej)
Czas: Niedziela, 19 maja 2019 godz. 19.06,

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro imprezy oraz na stronie www.rajdpodlaski.pl
Czas: Niedziela, 19 maja 2019 godz. 20.00,