Regulamin Uzupełniający 39. Rajdu Podlaskiego – Super KJS

Harmonogram czasowy

 

Rejestracja zgłoszenia 


KOMUNIKATY:

Komunikat nr 1 

Komunikat nr 2

Komunikat nr 3

 

INFORMACJE:

Informacja nr 1 – Odbiór Administracyjny

Informacja nr 2 – Badanie Kontrolne

Informacja nr 3 – Plan Parku Serwisowego

 

DECYZJE:

Decyzja nr 1
Decyzja nr 2
Decyzja nr 3
Decyzja ZSS nr 1

 

LISTY:

Lista Zgłoszeń

Lista startowa 24.10.

Lista startowa 25.10.

 

WYNIKI:
Wyniki Prowizoryczne

Klasyfikacja Końcowa


WYNIKI ONLINE / LIVE TIMING


Ważne daty i terminy:

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Czwartek, 1 października 2020

ZAMKNIECIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Poniedziałek, 19 października 2020 godz. 24.00

DATA PUBLIKACJI LISTY ZGŁOSZEŃ
Czwartek, 22 października 2020 na stronie www.rajdpodlaski.pl

DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAMU BK-1
Czwartek, 22 października 2020 na stronie www.rajdpodlaski.pl

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Miejsce: Biuro imprezy, Stadion Miejski, ul. Słoneczna 1, Białystok – poziom 1
Czas: Sobota, 24 października 2020 godzina 7.30 – 10.30, wg harmonogramu
ALTERNATYWNIE
Miejsce: Biuro imprezy, Stadion Miejski, ul. Słoneczna 1, Białystok – poziom 1,
Czas: Piątek, 23 października 2020 godzina 18.00 – 22.00,

BADANIE KONTROLNE BK 1
Miejsce: Stadion Miejski, Białystok, – wjazd W4 od ul. K. Ciołkowskiego
Czas: Sobota, 24 października 2020 godzina 8.00 – 15.00, wg harmonogramu

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Czas: Sobota, 24 października 2020

OS 7/8: godz. 8.00-12.00
OS 1/2: godz. 8.00-13.00
OS 3/5: godz. 11.00-15.30
OS 4/6: godz. 11.00-15.30

DATA 1. POSIEDZENIA ZSS
Miejsce: Biuro imprezy, Stadion Miejski, ul. Słoneczna 1, Białystok – poziom 1
Data: Sobota, 24 października 2020 godz. 15.30,
OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
Miejsce: Stadion Miejski, ul. Słoneczna 1, Białystok – wjazd W2
Czas: Sobota, 24 października 2020 godz. 12.00. Wjazd do godz. 16.00

ODPRAWA UCZESTNIKÓW I SZKOLENIE Z PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W RAJDACH
Miejsce: Biuro imprezy, Stadion Miejski, ul. Słoneczna 1, Białystok – poziom 1
Czas: Sobota, 24 października 2020 godz. 16.00,

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ (SOBOTA)
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń oraz na stronie www.rajdpodlaski.pl
Czas: Sobota, 24 października 2020 godz. 16.00,

START SUPER KJS
Miejsce: PKC 0, Rynek Kościuszki/Pl. Jana Pawła II (wjazd od ul. Kościelnej)
Czas: Sobota, 24 października 2020 godz. 17.49,

DATA 2. POSIEDZENIA ZSS
Miejsce: Biuro imprezy, Stadion Miejski, ul. Słoneczna 1, Białystok – poziom 1
Data: Sobota, 24 października 2020 godz. 20.30,

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ (NIEDZIELA)
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro imprezy oraz na stronie www.rajdpodlaski.pl
Czas: 24 października 2020 godz. 21.00,

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI PROWIZORYCZNEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro imprezy, oraz na stronie www.rajdpodlaski.pl
Czas: Niedziela, 25 października 2020 godz. 16.30,

CEREMONIA ROZDANIA NAGRÓD
Miejsce: Rynek Kościuszki/Pl. Jana Pawła II (wjazd od ul. Kościelnej)
Czas: Niedziela, 25 października 2020 godz. 16.49,

META SKJS
Miejsce: PKC 8C, Park zamknięty – wjazd/ Rynek Kościuszki/Pl. Jana Pawła II (wjazd od ul. Kościelnej)
Czas: 25 października 2020 godz. 17.04,

DATA 3. POSIEDZENIA ZSS
Miejsce: Biuro zawodów
Data: Niedziela, 25 października 2020 godz. 17.30,

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro imprezy oraz na stronie www.rajdpodlaski.pl
Czas: 25 października 2020 godz. 18.30,